9034-9038 Smart Vibration Monitor

Smart Vibration Monitor

9034-9038 Smart Vibration Monitor OverviewDe Smart Vibration Monitor TPI 9034 en TPI 9038 zijn de nieuwste generatie continue vibratie processors om online trilling te meten en deze te verwerken. Door de USB en ethernet aansluitingen is de uitlezing van de Smart Vibration Monitor module veelzijdig en geschikt voor zowel lokaal gebruik als controle op afstand waarmee wederom een stap gezet kan worden in het proactief machineonderhoud. Op een Smart Vibration Monitor kunnen tot 8 accelerometers worden aangesloten, daarnaast zijn er ingangen voor de temperatuur en het toerental van de machine. Met behulp van de 8 digitale en 8 analoge uitgangen, behoort ook lokale verwerking van alarmen en PLC sturing tot de mogelijkheden. Hierdoor is de Smart Vibration Monitor een veelzijdige trillingsmeter processor welke geschikt is voor vele toepassingen en applicaties.

Mogelijkheden Smart Vibration Monitor

 • Standalone: tot 8 versnellingsmeters en 8 relais bieden controle en alarmpunten op het trillingsgebied. Met de bijgeleverde Smart Vibration Monitor PC-software kunnen de alarmen onafhankelijk worden ingesteld op een trillingsniveau of een g-niveau. Wanneer een toerental sensor wordt aangesloten, kan het snelheidsbereik worden ingesteld zodat het alarm niet afgaat  tijdens het opstarten of stoppen van de machine.
 • Verwerkingsunit: voor elke aa ngesloten versnellingsmeter kan de Smart Vibration Monitor een analoog 4 tot 20mA uitgangsignaal maken op basis van de trilling (g of velocity)welke is aan te sluiten op bestaande systemen, zoals PLC’s, etc.
 • PC-aansluiting: Aangesloten op een laptop/PC via een USB-kabel kunnen maximaal 64 modules worden gevolgd en de trillingen worden weergegeven op het scherm. Nadere analyse van de trillingen is mogelijk tot 51.200 FFT.
 • Online Cloud: gegevens worden direct weggescheren naar de TPI Decypher cloud-gebaseerde service waarmee alle geïnstalleerde modules kunnen worden gemonitord en geanalyseerd vanuit een enkele web-based interface.
 • Internet Connection: met de ingebouwde datalogger kunnen historische metingen worden opgehaald en bekeken. Bij een alarmering kan met behulp van de C-trend II PC software zelfs direct email waarschuwingen worden gegenereerd.

Smart Vibration Monitor TPI9034 TPI9038Kenmerken TPI 9034 en TPI 9038

 • 24/7 Monitoren van lagers en machine trilling
 • Eenvoudig te installeren en in te stellen
 • Leverbaar met 4 of 8 accelerometer kanalen
 • 24VDC relay uitgang voor elke kanaal
 • ..20mA uitgang voor elk kanaa
 • Ingangen voor temperatuur en toerental
 • USB voor aansluiten op Smart Vibration Monitor PC software
 • Ethernet voor online Vibration Monitoring

Kosten van verschillende onderhoudsstrategie

Afhankelijk van de onderhoudsstrategie kan op basis van het aantal kW per jaar een indicatie gemaakt worden op de te verwachten onderhoudskosten.  Deze kostenraming is opgesteld op basis van een studie van Swedish Vibration Consultants VT AB.

Draaien tot het stuk gaat (€ 22/kW/jaar)

Sommige hanteren nog steeds deze strategie ondanks dat deze zeldzaam wordt doordat de meeste bedrijven inmiddels failliet zijn.

Routine (gepland) Onderhoud (€ 15/kW/jaar)

Traditionele strategie en favoriet bij degene die nog in bedrijf zijn.

Nadelen:
Veel verspilde kosten aan machines die prima functioneerde
Gebaseerd op geluk en op het feit dat machines niet onwillekeurig stuk gaan
Onderdelen moeten worden besteld na de machine uit elkaar ligt of er moet een dure onderdelen voorraad worden aangehouden
Soms ontstaan problemen juist door demontage of montage
Kan duur uitpakken wanneer het fout gaat

Condition Based (predictive) Onderhoud (€ 11/kW/jaar)

Strategie voor degene die toekomst gericht zijn

Voordelen:
Geen verloren arbeidsuren, enkele repareren van machines die gerepareerd moeten worden
Geeft inzicht in zaken voor deze stuk gaan
Onderhoud kan worden gepland voor tijdens een productie stop
Onderdelen kunnen worden besteld voor een productie stop
Voorkomt Stilstand!

Nadelen:
Investeren in onderhoud instrumentatie (bv trillingsmeters, trend software, etc.)
Training van het onderhoudspersoneel om deze instrumenten te gebruiken
Voorheen waren dit kostbare instrumenten, maar nu niet meer!